HỆ QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRỰC TUYẾN BK-MIS 1999-nay

Là giải pháp tổng thể công nghệ thông tin - truyền thông quản lý sản xuất và kinh doanh trực tuyến bằng cách tự động lấy thông tin từ quá trình sản xuất (nguyên liệu, dầu, điện, nhân công, bán thành phẩm, thành phẩm...) và áp dụng công nghệ nhận dạng tự động, tạo hàng trăm các báo cáo về toàn cộ quá trình sản xuất

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM

Là giải pháp tổng thể quản lý sản xuất trực tuyến bằng cách lấy thông tin trực tiếp từ quá trình và áp dụng công nghệ nhận dạng tự động.

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Nhà máy thủy điện Hòa Bình có công suất 1920 MW gồm 8 tổ máy có công suất 240 MW, là nhà máy điện lớn nhất Việt Nam cho đến nay. Hồ Hòa Bình có dung tích hơn 9 tỉ m3 ở độ cao 115m, là 1 trong 10 công trình ngầm nhân tạo lớn nhất trên thế giới

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG, GIÁM SÁT, BẢO VỆ VÀ ĐIỀU KHIỂN SỐ CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ

  • Kiểm soát: Điện áp, tần số, tự động đồng bộ hóa vào lưới điện quốc gia
  • Bảo vệ: hạ thế, trung thế, đường dây truyền tải, nhiệt độ gối trục, quá tải, tần số ...
  • Giám sát: U,I,P,Q,f, mức nước

TV GAME SHOWS

Tổng thể giải pháp cho các thiết bị và phần mềm cho các trò chơi:

  •  Thiết kế chế tạo các thiết bị điện tử, hệ thống cân điện tử, phần mềm máy tính phục vụ cho trò chơi truyền hình
  • 100 khán giả trả lời trực tuyến sử dụng các thiết bị nối mạng theo chuẩn công nghiệp
Trang: [ 1 ] 2