Giới thiệu

BK-ict được thành lập tháng 09/2008 trên cơ sở tổ chức lại từ các cổ đông là Cty CP BK-Holding (doanh nghiệp đại diện phần vốn của trường ĐHBK Hà Nội),

Phòng thí nghiệm

Đang cập nhật...