Dịch vụ - Thương mại - Chuyển giao

1. Đại lý chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường Nhãn mã vạch công nghiệp và RFID cho Cty S+P Samson GmbH, CHLB Đức.

Trái qua phải:  Mr. Paul Amhoff, Mr Anh and Mr. Wolfgang Schwaiger - CEO của S+P tại cửa trụ sở chính ở Kissing, Đức tháng 5/2009.

Mr. Karl Tochtermann, CEO mới của S+P and Mr. Anh trong phòng họp.

2. Hệ thống cung cấp điện năng lượng kết hợp Gió – Mặt trời, điện áp ra sin: