Khách hàng

Cty LD NatSteelVina, Thái Nguyên

 • Liên doanh giữa TCty Thép Việt Nam và Cty Thép NatSteel – Singapore (thành viên tập đoàn Tata).
 • Sản lượng: 120,000 tấn/năm, thép cây và thép cuộn.
 • Dự án triển khai 2000, 2007 và 2009.

Cty LD Thép Việt Úc, Hải Phòng

 • Liên doanh giữa TCty Thép Việt Nam và Tập đoàn Đầu tư Công nghiệp Úc (VIIG).
 • Sản lượng: 200.000 Tấn/năm thép cây.
 • Dự án triển khai 2004, bảo trì liên tục.
Cty Sản xuất thép Úc, Hải Phòng
 • Là cty 100% FDI trong ngành cán thép.
 • Sản lượng 200.000 tấn/năm, thép cuộn và thép thanh/vằn
 • Dự án bắt đầu năm 2002 và liên tục cập nhật.

Thép Việt Ý, Hưng Yên, 2004

 • Tất cả sản phẩm đều được đưa đến từ  Danieli,Ý.
 • Dự án bắt đầu từ năm 2004.
Cty Gang Thép Thái Nguyên
 • Nhà máy cán Thái Nguyên. Dự án khởi động năm 2006, 300.000 tấn/năm, 2 loại sản phẩm thép cuộn và thép cây.
 • Nhà máy cán Lưu Xá, 200.000 tấn/năm, 3 loại sản phẩm: thép cuộn, thép cây và thép hình. Dự án khởi động năm 2009.

Cty Thép Miền Nam  - Thép Phú Mỹ

 • Là Cty có công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay, với sản lượng 400.000 tấn phôi thép và 500.000 tấn thép thành phẩm mỗi năm.
 • Dự án mã vạch khởi động năm 2007 và đang được nâng cấp thành BK-MIS 2009.

Cty CP Thép Biên Hòa

 • Là thương hiệu nổi tiếng VICASA từ trước chiến tranh, nay cty sản xuất 250.000 tấn thép cuộn, thanh mỗi năm.
 • Cty còn có dây chuyển sản xuất phôi thép sản lượng 100.000 tấn/năm

 

Cty CP Thép Thủ Đức, Sài Gòn

 • Với thương hiệu VIKIMCO từ trước chiến tranh, cty có bề dầy  truyền thống với các sản phẩm thép cây và phôi thép, sản lượng 100.000 tấn/năm
Cty CP Thép Nhà Bè, Sài Gòn 7 Cty LD Tôn Phương Nam Cty Thép Hòa Phát Nhà máy cán thép Lưu Xá Nhà máy Cán thép Thái Nguyên