Giới thiệu

BK-ict được thành lập tháng 09/2008 trên cơ sở tổ chức lại từ các cổ đông là Cty CP BK-Holding (doanh nghiệp đại diện phần vốn của trường ĐHBK Hà Nội), cùng các thành viên là các giảng viên, kỹ sư và lực lượng sinh viên, từ các nhóm dự án ICT của Cty Bách Khoa... có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào mọi mặt của cuộc sống xã hội.

Sản phẩm của công ty bao gồm các mảng chủ yếu:

Tổ chức Cty:


Liên Hệ:

Cty CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÁCH KHOA, BK-ict
Địa chỉ văn phòng: Số 27/14 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tài khoản: 045 1001 567 281, VCB Thành Công

Mã số thuế: 0102 951 780

Tel/Fax: (04) 3821 0532, (04) 3622 5795

Di động: 090 340 0098 (Mr. Bùi Quốc Anh)

Email: bkict@ yahoo.com.vn